0 0

يک شب در ستاد سگولن رويال

ﺍﻣﺸﺐ ﺭا ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﮕﻮﻟﻦ ﺭﻭﻳﺎﻝ ﮔﺬﺭاﻧﺪﻡ. (او برای انتخابات درونی حزب سوسیالیت نامزد شده است تا دوباره وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.) ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪاﯼ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ...