0 0

هیس! … فیلمی که ارزش بهتر ساخته شدن را داشت / از وحیده مصلحی‌مهر

یادداشت وارده از وحیده مصلحی‌مهر لطفا همه ساکت باشید، پوران درخشنده با زنانه‌ترین فریاد دردی را به تصویر می‌کشد. "هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند!" کارگردان: پوران درخشنده بازیگران: طناز طباطبایی، شهاب...